Evaluare în stabilirea custodiei

A Law Book With A Gavel - Family Law

Evaluarea psihologică a copilului în stabilirea custodiei presupune mai multe etape parcurse de-a lungul a 3 – 5 ședințe (după caz):

 • interviul realizat cu părinții; 
 • evaluarea copilului prin aplicarea de teste relevante obiectivului pentru care se face evaluarea;
 • evaluarea modului de relaționare dintre copil și fiecare părinte;
 • evaluarea competențelor parentale (după caz).

În urma realizării evaluării copilului se va redacta un raport de psihodiagnostic și evaluare clinică ce va cuprinde informații referitoare la:

 • dezvoltarea cognitivă;
 • aspecte afectiv – emoționale;
 • aspecte comportamentale;
 • aspecte legate de relaționarea cu adulții și cu egalii;
 • relaționarea și atașamentul față de fiecare părinte;
 • indicatori psihici ai prezenței abuzului sau neglijării (ducă este cazul);
 • informații legate de părinți, urmărindu-se competențele parentale ale fiecărui părinte (dacă este cazul).

Raportul de psihodiagnostic și evaluare clinică a copilului se va încheia cu o serie de recomandări legate de:

 • stabilire custodie, stabilire domiciliu, stabilire program de legături personale;
 • dacă este cazul, se va face recomandarea de consiliere/psihoterapie individuală pentru copil și/sau consiliere/psihoterapie pentru copil și părinte/părinți.

Advertisements